ფიზიკურ პირებზე ვრცელდება შემდეგი პაკეტები

არაგარანტირებული 8მგ/წმდე 45 ლარი არაგარანტირებული 6მგ/წმდე 30 ლარი

იურიდიულ პირებზე ვრცელდება განსხვავებული სატარიფო პაკეტი კლიენტის პირობების გათვალისწინებით.